Historisch Norch

             De Historische Vereniging Norch brengt het verleden van Norg dichterbij


Opgericht 1997

 

“Het fotoalbum uit het ouderlijk huis heeft nu iets geheimzinnigs gekregen, want er staan allerlei mensen in die ik niet ken – en waar moet ik opheldering vragen? Wie is dat droeve meisje met het hoge kapsel en die ingeregen wespentaille? Wat werd er van het zeer geïmponeerde jongetje dat zich anno 1921 op de kermis liet fotograferen in een auto van karton? En waar ligt die dikke man met die dekselse knevel en de kolbak thans begraven? "   

* citaat uit "Mijn moeder had gelijk" van Simon Carmiggelt


Wie geeft foto’s betekenis? Wie zorgt voor opheldering? Bij wie kan ik navraag doen? Vragen over het verleden houden ons regelmatig bezig.

 

De Historische Vereniging Norch, opgericht op 25 november 1997, probeert het verleden weer een gezicht te geven

 

Zij houdt zich bezig met de historie van de gemeente Norg totdat deze bij de gemeentelijke herindeling van 1 januari 1998 samen met de ge-meenten Peize en Roden opging in de nieuwe gemeente Noordenveld.

De vereniging telt momenteel bijna 600 leden

 

Extra ledenvergadering in verband mer wijziging statuten.19:30 uur Café Zwaneveld

 

Het doel van onze vereniging:

 

In de statuten is beschreven dat de Vereniging de belangstelling voor en onder-zoek van de geschiedenis van Norg wil stimuleren door middel van:


* toegankelijk maken van bestaande publicaties.
* verzamelen en toegankelijk maken van bronnen zoals akten, brieven, foto's,      kaarten, e.d.
* uitwisselen van niet gepubliceerde gegevens.
* verrichten van (deel)onderzoek.
* bevorderen van publicatie van onderzoek.
* verduidelijken van de stoffelijke sporen van de geschiedenis van Norg in bouw    en landbouw.
* alle andere geoorloofde middelen die aan het doel bevorderlijk zijn.

 

 


Voorjaarsmarkt Langelo 2022

 

Op zaterdag 7 mei stond de Historische Vereniging Norch met een promotiestand op de gezellige voorjaarsmarkt in Langelo. Boeken, wandel- en fietstochten hebben we onder de aandacht gebracht en kunnen verkopen. Daarnaast hebben zich een aantal nieuwe leden opgeven. Een geslaagde dag en zeker voor herhaling vatbaar.


Van Drenthe naar Neuengamme (lezing van 21 april 2022) 


Twee jaar later dan gepland, als gevolg van de Corona maatregelen hebben we op donderdag 21 april 2022 de lezing over concentratiekamp Neuengamme alsnog kunnen houden. Onder de titel ‘Van Drenthe naar Neuengamme’ vertelde Gerrit Assies over dit kamp in de omgeving van Hamburg. Eerst ging hij in op zijn eigen familie, de familie Assies tijdens de Tweede Wereldoorlog. Verschillende familieleden zijn slachtoffer geworden van hun hulp aan onderduikers, hun rol in het verzet of gewoon het feit dat ze op het verkeerde moment op de verkeerde plaats waren. Eind april/begin mei 1943 braken er overal in Nederland stakingen uit. Bij Friesche Palen werden boomstammen dwars over de weg gelegd. Deze sabotage actie had tot gevolg  dat er 16 onschuldige jongens en mannen, waaronder Berend Assies, werden opgepakt. Ze werden afgevoerd naar Trimunt, waar ze op 3 mei 1943 wreed werden vermoord, de jongste was 13 jaar oud.

In Veenhuizen woonde de familie Jans Assies op de Bieuwhof aan de Zesde Wijk, door de enigszins geïsoleerde ligging werd de Bieuwhof een spil in de wapendroppings voor het verzet. Door verraad en een geraffineerde opsporingsmethode werden in december 1944 in Veenhuizen en omgeving een groot aantal mensen, die betrokken waren bij het verzet, opgepakt en opgesloten in de gevangenis van Assen. Via het beruchte Scholtenshuis in Groningen werden deze gevangen getransporteerd naar Neuengamme. Op 10 maart 1945 is een deel van deze groep gevangenen daar vermoord. In het kamp en de buitenkampen zijn meer dan 100.000 mensen gevangen gezet, meer dan de helft hebben het door de moordpartijen en de  slechte werk- en leefomstandigheden niet overleefd. Het voormalige kamp Neuengamme is nu een herinneringscentrum. Gerrit Assies gaf met een korte film een impressie van het kamp tijdens de oorlog en hoe het herinneringscentrum nu is vorm gegeven. In de Gedenkstätte Neuengamme staan op grote banieren de namen van alle gevangenen aangegeven. Na de oorlog zijn herdenkingsmonumenten geplaatst in onder meer op De Haar bij Trimunt, Marum, Veenhuizen en Norg. Het gedenkteken bij De Haar is omringd door zestien eikenbomen, als symbool voor de zestien onschuldige mensen die daar zijn ge-executeerd.

Door nabestaanden van de gevangenen van Neuengamme is de Stichting Vriendenkring  Neuengamme  opgericht. Jaarlijks is er een contactdag en worden er reizen  georganiseerd naar het voormalige concentratiekamp, daarnaast wordt er twee keer per jaar een bulletin uitgegeven. In zijn nawoord bedankte onze voorzitter, Bert Venema, namens de ongeveer tachtig aanwezigen, Gerrit Assies voor de boeiende en interessante presentatie. Een speciaal woord van dank was er voor de Werkgroep 40-45 van de Historische Vereniging Norch die deze avond heeft georganiseerd.

Gerrit Assies

in de pauze


Onze voorzitter Bert Venema zei in een interview in "De Krant" het volgende:

We krijgen regelmatig foto’s van mensen; we hebben nu zo rond de 10.000 foto’s in ons archief. We proberen bij de foto’s een beschrijving te maken, dat vergt een hoop onderzoekswerk. De foto’s zijn al gedigitaliseerd. We hopen nu dat de Leekster Courant, die vanaf 1907 uitgegeven werd, ook gedigitaliseerd wordt. Daar is dan enorm veel informatie in te vinden. Maar we krijgen soms ook cadeautjes in de schoot geworpen; in de jaren 50 was er een mooi kinderkoor in Norg. Een tijdje geleden kregen we een mail van iemand, wiens moeder in dat koor had gezeten. Zij had nog drie fotoalbums liggen. Of wij daar belang bij hadden? Nou en of!

Onder het item "foto's" (klik hier) hebben we de albums van juf Bakker geplaatst. 

 

Laatste updates; 23 april verslag lezing Neuengamme, 8 mei Voorjaarsmarkt Langelo


onze sponsoren