Historisch Norch

             De Historische Vereniging Norch brengt het verleden van Norg dichterbij


Opgericht 1997

 

“Het fotoalbum uit het ouderlijk huis heeft nu iets geheimzinnigs gekregen, want er staan allerlei mensen in die ik niet ken – en waar moet ik opheldering vragen? Wie is dat droeve meisje met het hoge kapsel en die ingeregen wespentaille? Wat werd er van het zeer geïmponeerde jongetje dat zich anno 1921 op de kermis liet fotograferen in een auto van karton? En waar ligt die dikke man met die dekselse knevel en de kolbak thans begraven? "   

* citaat uit "Mijn moeder had gelijk" van Simon Carmiggelt


Wie geeft foto’s betekenis? Wie zorgt voor opheldering? Bij wie kan ik navraag doen? Vragen over het verleden houden ons regelmatig bezig.

 

De Historische Vereniging Norch, opgericht op 25 november 1997, probeert het verleden weer een gezicht te geven

 

Zij houdt zich bezig met de historie van de gemeente Norg totdat deze bij de gemeentelijke herindeling van 1 januari 1998 samen met de ge-meenten Peize en Roden opging in de nieuwe gemeente Noordenveld.

De vereniging telt momenteel bijna 600 leden

 

gezien de ontwikkelingen rond Corona is het onvermijdelijk dat verschillende activiteiten worden afgelast of verschoven...zie info bij "wat komt en....wat is geweest"

 

Het doel van onze vereniging:

 

In de statuten is beschreven dat de Vereniging de belangstelling voor en onder-zoek van de geschiedenis van Norg wil stimuleren door middel van:


* toegankelijk maken van bestaande publicaties.
* verzamelen en toegankelijk maken van bronnen zoals akten, brieven, foto's,      kaarten, e.d.
* uitwisselen van niet gepubliceerde gegevens.
* verrichten van (deel)onderzoek.
* bevorderen van publicatie van onderzoek.
* verduidelijken van de stoffelijke sporen van de geschiedenis van Norg in bouw    en landbouw.
* alle andere geoorloofde middelen die aan het doel bevorderlijk zijn.

 

 


 

Uniek boek over vliegveld Peest na 11 jaar weer verkrijgbaar

Het boek 'Schijn bedriegt, Duits vliegveld bij Peest' is sinds kort weer verkrijgbaar. De uitgave van de Historische Vereniging Norch was al kort na het uitbrengen in 2009 uitverkocht. Nadien was er regelmatig vraag, en naar aanleiding van 75 jaar Bevrijding is besloten tot een tweede druk.

 

Voor uitgebreide informatie kijk bij "Wat komt"


‘Volg Caltexpijlen naar circuit’


                                                        zie bij item "Wat komt" voor meer informatie

 

"Volg Caltexpijlen naar het circuit” Onder deze titel zou bestuurslid Albert Rijks op donderdag 26 maart 2020, na de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, een bloemlezing houden over de hoogte- en dieptepunten uit de roemrijke geschiedenis van de Motocross in Norg. Deze lezing is verplaatst naar de nieuwjaarsreceptie op 7 januari 2021 in de Brinkhof. Om alvast te noteren!!!


IN HET KADER VAN 75 JAAR BEVRIJDING KUNT U ENKELE ARTIKELEN LEZEN ONDER HISTORIE '40 - '45

bevrijdingstegel


Laatste update: 11-09-2020


onze sponsoren