Historisch Norch

             De Historische Vereniging Norch brengt het verleden van Norg dichterbij


Opgericht 1997

 

“Het fotoalbum uit het ouderlijk huis heeft nu iets geheimzinnigs gekregen, want er staan allerlei mensen in die ik niet ken – en waar moet ik opheldering vragen? Wie is dat droeve meisje met het hoge kapsel en die ingeregen wespentaille? Wat werd er van het zeer geïmponeerde jongetje dat zich anno 1921 op de kermis liet fotograferen in een auto van karton? En waar ligt die dikke man met die dekselse knevel en de kolbak thans begraven? "   

* citaat uit "Mijn moeder had gelijk" van Simon Carmiggelt


Wie geeft foto’s betekenis? Wie zorgt voor opheldering? Bij wie kan ik navraag doen? Vragen over het verleden houden ons regelmatig bezig.

 

De Historische Vereniging Norch, opgericht op 25 november 1997, probeert het verleden weer een gezicht te geven

 

Zij houdt zich bezig met de historie van de gemeente Norg totdat deze bij de gemeentelijke herindeling van 1 januari 1998 samen met de ge-meenten Peize en Roden opging in de nieuwe gemeente Noordenveld.

De vereniging telt momenteel bijna 600 leden

 

gezien de ontwikkelingen rond Corona is het onvermijdelijk dat verschillende activiteiten worden afgelast of verschoven...zie info bij "wat komt en....wat is geweest"

 

Het doel van onze vereniging:

 

In de statuten is beschreven dat de Vereniging de belangstelling voor en onder-zoek van de geschiedenis van Norg wil stimuleren door middel van:


* toegankelijk maken van bestaande publicaties.
* verzamelen en toegankelijk maken van bronnen zoals akten, brieven, foto's,      kaarten, e.d.
* uitwisselen van niet gepubliceerde gegevens.
* verrichten van (deel)onderzoek.
* bevorderen van publicatie van onderzoek.
* verduidelijken van de stoffelijke sporen van de geschiedenis van Norg in bouw    en landbouw.
* alle andere geoorloofde middelen die aan het doel bevorderlijk zijn.

 

 


‘Volg Caltexpijlen naar circuit’


                                                        zie bij item "Wat komt" voor meer informatie

 

Op donderdag 26 maart 2020, aanvang 20.00 uur is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Historische Vereniging Norch in De Brinkhof te Norg. Na het officiële gedeelte volgen we de “Caltexpijlen naar het circuit”. Ons bestuurslid Albert Rijks houdt een bloemlezing over de hoogte- en dieptepunten uit de roemrijke geschiedenis van de Motocross in Norg.


Laatste update: 01-04-2020 


IN HET KADER VAN 75 JAAR BEVRIJDING KUNT U ENKELE ARTIKELEN LEZEN ONDER HISTORIE '40 - '45

bevrijdingstegel


onze sponsoren