De Lebbestaok

Waar de Schaapdijk en de Veldweg samen komen, staat de Lebbestaok. Nu staat er een gedenksteen. Vroeger werd deze plek aangegeven door middel van een geschilde jonge eik.
Op deze plaats, toen nog woeste heide, zou in het verre verleden, op een kaart uit 1639 staat deze staok reeds vermeld, een dode vrouw zijn gevonden, genaamd 'Lebbe'. De boeren uit Peest wilden niet voor de begrafeniskosten opdraaien en beweerden dat de vrouw niet in hun marke lag. De boeren uit Zeijen waren er stellig van overtuigd dat de vrouw wel in de Peester marke lag. Uit eindelijk hebben de boeren van Zeijen de vrouw begraven met het beding dat de vindplaats tevens de scheiding werd tussen de beide markes. Het schijnt dat Peest toen heel wat hectares van haar marke is kwijt geraakt.