Inleiding


De motorcross hoort net zo bij Norg als de paardenmarkt en de zomerhuisjes. Van heinde en ver kwamen hele gezinnen in de vorige eeuw naar Norg om te kijken en te genieten van de motorcross in Norg. Misschien is ‘ervaren’ een nog betere term, want er was van alles te beleven. Zo was het zand van de duinen voor de allerjongsten vaak al gauw belangrijker dan de motoren. De ouderen genoten van het geluid van de motoren, eerst van de zware viertakten, later verdrongen door het snerpende geluid van de tweetakten. En niet te vergeten de onweerstaanbare geur van de Castrol-olie. Boven alle invalswegen van Norg hingen grote spandoeken met de tekst ‘Volgt Catexpijlen naar Circuit’. Dat circuit lag in de Langeloërduinen en was een paar kilometer lang, slingerend over bospaden en heuvels. Deze heuvels droegen tijdens de motorcross namen als Sahara, Flexenpas, Simplonpas en Gotthardpas.


Rond deze obstakels zat het publiek dicht opeengepakt de capriolen van de rijders te bewonderen. Bekende coureurs  waren bijvoorbeeld Hennie Rietman, Jan Clinck en later natuurlijk Broer Dirkx uit Valkenswaard. Het parcours was afgezet met touwen, gevlochten van stro. Gevaarlijk in de weg staande bomen werden voorzien van pakken stro. In deze tijd was de organisatie in handen van de Motorclub Assen en omstreken, kortweg MC Assen e.o. Dit is de Club die al vanaf 1925 was begonnen met het organiseren van de T.T.-races. Tot zover de mijmeringen van een oud-Norger, die nooit meer is genezen van het motorcrossvirus.


De periode 1928 -1940


Han Harmsze geeft in zijn boek '75 jaar motorleven in Nederland' een inkijkje wat we in de begintijd precies onder motorcross moeten verstaan. Over motorcross werd toen nog niet gesproken, maar men had het over 'terreinritten'. Deze ritten hadden meer weg van de latere 'betrouwbaarheidsrit'. De deelnemers werden om de minuut gestart en moesten een bepaald gemiddelde rijden. Dit gemiddelde werd per ronde door tijdwaarnemers gecontroleerd. Afwijkingen van het gemiddelde leverde strafpunten op. Strafpunten waren er ook te verdienen in de zogenaamde 'non-stops', waar de deelnemers met hun motor een behendigheidsproef moesten uitvoeren. Dit kennen we later in een andere tak van de motorsport en wel de ’ trial ‘. Het parcours van de terreinrit bedroeg tussen de tien en vijftien kilometer en moest meerdere malen worden afgelegd. Het was heel normaal dat men op één middag 150 kilometer had af te leggen.

 

Uit krantenberichten valt af te leiden dat vanaf ongeveer 1928 in Norg een terreinrit werd verreden. Er wordt echter niet gerept over de MC Assen als organisator, maar van de Noord Nederlandse Motorclub (NNMC). In de notulen van de bestuursvergaderingen van de Vereniging voor Vreemdelingenverkeer (VVV) Norg wordt voor het eerst in 1929 melding gemaakt van een ‘behendigheidsrit’ voor motoren. In 1930 is sprake van het maken van propaganda voor de behendigheidsrit van de N.N.M.C. Groningen. In 1931 wordt  verslag gedaan van een terreinrit in Het Nieuws- en Advertentieblad (later Leekster Courant) van 26 september 1931

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook de plaatselijke middenstand liet zich niet onberoerd. In 1932 zien we voor het eerst een advertentie, waarin hotel Karsten aankondigt op 25 september tijdens de Terrein Motorwedstrijd te Norg een 'Groot Soiré Dansante ‘ te organiseren.


In 1933 werd landelijk net als bij de TT-races de massastart ingevoerd. De primeur was voor een club in Zeeland, de MC Scheldegouwen. Dus geen non-stops meer en geen strafpunten. Wie na een aantal ronden het eerst finishte was winnaar. De lengte van de af te leggen ronden werden drastisch ingekort. Daardoor bracht de onderlinge strijd veel maar spanning. Met als gevolg dat de wedstrijden veel meer toeschouwers trokken dan daarvoor. Voor Norg wordt in dat jaar gesproken over een 10 km lang circuit, dat 8 maal gereden moet worden met een gemiddelde snelheid van 36 km per uur. Er wordt gestart in de klassen 250 cM, tot 350 cM en 350 cM en hoger. Om 12 uur samenkomst in ’t Café Karsten, waar ook de start en finish was.

 

                                  ca. 1930 een motortreffen op de Brink bij café Karsten. 

 

In de bestuursvergadering van de VVV van 26 maart 1934 komt via K. Karsten mondeling ter tafel dat de MC Assen graag eens door het VVV bestuur uitgenodigd wil worden om te praten over een te organiseren terreinrit in Norg. Het VVV-bestuur gaat hier heel voorzichtig mee om, om de NNMC niet te schofferen.  Uit het jaarverslag 1934 van de VVV blijkt echter dat de samenwerking met de NNMC is opgezegd wegens grove nalatigheid bij het organiseren in de afgelopen jaren. Iets wat ook de Mc Assen al was opgevallen, reden waarom het bestuurslid Dieters van de Mc Assen in januari 1934 opperde om eens te kijken of de Mc de organisatie voortaan niet over kan nemen. En aldus is geschied. De wedstrijden werden gehouden onder de noemer van Drentse TT, inclusief de massastart. Ook het 'voorlichten' van het publiek met rondenborden en luidsprekers werd overgenomen van de wegrace-TT.
Rijders waren niet alleen de leden van de MC Assen, doch kwamen uit het hele land. De plaatselijke favoriet L. Karsten kwam uit in de klasse tot 350cM en behaalde een 2e plaats, voor het motorfenomeen G. Timmer uit Assen. Jobing uit Wildervank werd winnaar. Vanaf 1934 werd gestart op het sportterrein aan de Schapendrift. Het achterste veld, waar in later tijden werd gestart, bestond toen nog niet.

In 1936 werden de races op 17 mei gehouden en bezocht door ca. 2000 toeschouwers. Het bestuur van de VVV onderkent dat zij hiervan geen direct financieel  voordeel heeft, doch vindt het mooi meegenomen dat Norg op deze manier bekend wordt in geheel het land. In 1937 werden er zelfs twee races verreden, op 2 mei en op 1 augustus, op de dag na de viering van het 15 jarig bestaan van de Mc. Assen. Bij de laatste wedstrijd werd de status voor het eerst opgewaardeerd naar ‘Het Terreinkampioenschap van Nederland der K.N.M.V.’ Doorgaan van de wedstrijd heeft even aan een zijden draadje  gehangen.  Het bestuur van de VVV probeert toch eens voorzichtig een balletje op te gooien over het kunnen meedelen in de opbrengst. Doch de geslepen bestuurders van de Mc. Assen wijzen de VVV er fijntjes op dat zij de meeste risico’s lopen en derhalve niet bereid zijn de opbrengst van de races te delen, en dus koos het VVV bestuur eieren voor haar geld.

Het is frappant te noemen dat op 5 mei 1940, dus vijf dagen voor het uitbreken van de oorlog, in Norg nog een terreinwedstrijd kon worden verreden.


 

 

 

 

 

 

In 1935 is er sprake van een TT-rit in het klein in de Norger bossen, georganiseerd door de Asser Motorclub.


                                                                         foto’s uit het Noorden in woord en beeld van 17 mei 1935 

 

de start in 1935 op het sportveld aan de Schapendrift

De heuvels in de Langeloërduinen vormden een zware hindernis voor de omgebouwde standaardmotoren

Provinciale Drentse en Asser Courant van 6 mei 1940