home » typisch Norg » natuurbad Norg

Molenduin bad


Daar het "Natuurbad Norg" niet meer aan de steeds hoger gestelde eisen voldeed, heeft de vereniging, als eigenaresse, plannen doen ontwikkelen voor een geheel nieuw bad. Deze zijn in een later stadium, in overleg met de gemeente, afgerond. Daar het nieuwe bad niet rendabel zou zijn te exploiteren, heeft de vereniging het oude bad aan de gemeente overgedragen, die vervolgens opdracht tot uitvoering van de plannen heeft gegeven. Sedert 1972 heeft Norg nu een gemeentebad. Als nieuwe naam werd gekozen "het Molenduin bad", omdat het in het gebied van de Molenduinen ligt.