Van ‘Natuurbad Norg’ naar ‘ Molenduinbad’

 

In Norg begon in de eerste helft van de vorige eeuw de recreatie in rap tempo op gang te komen. Er werden veel zomerhuisjes gebouwd en menige boer ging er toe over om ’s zomers de boerderij om te toveren tot kampeerboerderij. Er was inmiddels een vereniging voor vreemdelingenverkeer (VVV) opgericht, en het enige wat nog ontbrak was een zwembad. Het VVV-bestuur had zich daar al menigmaal over gebogen, maar kon de aanleg van een zwembad maar niet van de grond krijgen. Op initiatief van de pas aangetreden burgemeester J. Tonckens werd op 3 februari 1936 de ‘Vereniging Natuurbad Norg’ opgericht . De burgemeester werd tevens de eerste voorzitter van de Vereniging. Aan de gemeente Norg werd gevraagd om aan de Eenerstraat een terrein beschikbaar te stellen voor de aanleg van een zwembad. In de raadsvergadering van 21 februari 1936 werd besloten om dit terrein, groot 1.56 ha., voor 75 jaar in erfpacht aan de Vereniging uit te geven. Slechts enkele maanden daarna werd op 1 juni 1936 het ‘Natuurbad Norg’ geopend, een prachtig bad met brede zandstranden.

  foto uit de beginjaren


De bodem bestond uit leem om het bad ‘hermetisch af te sluiten’. Bij de opening werden door de dameszwemvereniging GDZ uit Groningen en de Asser zwemclub AZV, zwem- en duikdemonstraties gegeven.  

 

De eerste badmeester was de heer H. Mulder te Assen, mej. G. Kramer te Norg, badjuffrouw                        en de heer H. Auwema Rzn, kaartverkoper
(op de foto van li naar re).

           waterzuivering met waterval

Helaas is de oprichter, de heer J. Tonckens in 1937 op 32 jarige leeftijd overleden. Zijn verdiensten voor de totstandkoming van het bad werden een jaar later geëerd met het plaatsen van een herdenkingsbank op het terrein van het bad. Deze bank is nog steeds bekend als ‘de Tonckensbanck’.


Dat het bad een belangrijke functie vervulde binnen het dorp en voor de toeristen van Norg, blijkt wel uit de bezoekersaantallen. Zo laat het jaarverslag over 1964 zien: 16.000 volwassenen, 12.000 kinderen. De drukste dag was 26 juni met 2309 bezoekers.

 

                abonnementskaart 1955

   badmeester Jansen geeft zwemles

impressie van het bad uit de jaren 60.


 

In 1972 werd mede door zwaardere milieu-eisen een drastische verbouwing doorgevoerd waarbij de ‘Vereniging Natuurbad Norg’ die vanaf het begin de exploitatie had verzorgd, werd opgeheven en het bad werd overgenomen door de gemeente Norg. De karakteristieke zandstranden bleven, maar er kwamen betonnen wanden en er werden nieuwe kleedruimtes en een nieuwe entree gebouwd. Tevens werd de machinekamer vernieuwd.


Door middel van een prijsvraag kreeg net nieuwe bad ook een nieuwe naam: ‘Molenduinbad’. Op 26 mei 1972 kon het nieuwe bad in gebruik worden genomen. Achteraf blijkt het nieuwe bad 1 cm. te kort om er officiële wedstrijden te kunnen houden.

 

Impressie van het nieuwe bad. De muziekvereniging ‘De Vooruitgang’ zet de opening luister bij.


In 1982 werd het 10 jarig bestaan van het Molenduinbad gevierd met allerlei activiteiten.

 

 

 

 

ook Ome Joop, bekend van radio en Tv ontbrak niet


Op weg naar een subtropisch zwemparadijs.

 

Eind jaren 80 viel het besluit een geheel nieuw overdekt bad te bouwen, maar tijdens de bouw ging de aannemer failliet. Het half afgebouwde bad raakte na verloop van tijd in verval en ging uiteindelijk door onbekende oorzaak in vlammen op.

 

 

 

 

 

 

 

de trieste aanblik van het half afgebouwde ‘zwemparadijs’

 


In 1996 werd er een geheel nieuw en ultramodern 25-meterbad geopend dat ruim honderdduizend bezoekers per jaar trekt.

 

 

Bronnen:
Bestuursverslagen VVV Norg (archief Hv. Norch)
Regionale dagbladen (Delpher)
Presentatie ‘Van Natuurbad Norg naar Molenduinbad’ van Rudy Rijks