Dierbaren werden vroeger rond de kerk begraven (Kerkhof) maar met de invoering van de Wet op de lijkbezorging in het begin van de 19e eeuw, vond dat plaats op een begraafplaats. Het beheer van begraafplaatsen staat al geruime tijd onder druk. Het aantal begravingen neemt af, waardoor de kosten van onderhoud van onderhoud toenemen. Er dreigt verwaarlozing van stenen en groen, oude graven vervallen. De begraafplaats te Norg bestaat sinds 1829. Al sinds 2002 onderhoud de “Werkgroep Begraafplaats” de algemene begraafplaats te Norg. De aandacht gaat niet alleen uit naar het schoonhouden en herstellen van grafmonumenten. Ook het verwijderen van onkruid en algenaanslag behoort tot de werkzaamheden. Ingrijpende restauraties van betonnen funderingen of metselwerk worden niet geschuwd. De daarvoor benodigde materialen worden door onze vereniging zelf betaald. De werkgroep heeft een omvangrijk fotoarchief waarin veel beeldmateriaal aanwezig is van de grafmonumenten onder andere van voor en na de restauratiewerkzaamheden.


Naar begraafplaats >>>