De werkgroep doet onderzoek naar de geschiedenis van Norg en buitendorpen in de breedste zin. Bijvoorbeeld naar de historie van gebouwen, bewonings- en familiegeschiedenis, specifieke thema’s zoals de recreatie in Norg, de motorcross en de Norger markten. Daarnaast is er voortdurend aandacht voor de ontstaansgeschiedenis en de ontwikkeling van Norg en buitendorpen door de eeuwen heen.

Het archief van de vereniging bevat diverse verzamelingen, zoals een bibliotheek, kranten en tijdschriften, foto’s, films en dia's. Verder archieven betrekking hebbend op de verschillende dorpen en archieven van particulieren en verenigingen. De werkgroep houdt zich bezig met de ordening en het toegankelijk houden van deze verzamelingen.


De akte heeft betrekking op de overdracht van een half huis te Peest in het jaar 1722.

De kaart heeft betrekking op een geschil over de markegrenzen op het Noordseveld.