begraafplaats Norginfobord begraafplaats

 


Ontstaan van de begraafplaats                                                     Van kerkhof tot begraafplaats

In de Franse tijd (1795-1813) werd het begraven in
kerken en kapellen binnen de bebouwde kom ver-
boden. Koning Willem I maakte dit besluit bij zijn
aantreden in 1813 weer ongedaan. Vanaf 1829
waren steden en dorpen met meer dan duizend in-
woners verplicht om tenminste één begraafplaats
buiten de bebouwde kom te hebben

Een begraafplaats wordt ook wel een kerkhof genoemd
omdat begraafplaatsen oorspronkelijk werden aangelegd
in de hof(tuin of erf) van de kerk. De gewijde grond kon
gehuurd of gekocht worden. Dat was goedkoper dan be-
graven in het kerkgebouw. Er werd aangenomen dat de
gewijde plaats bescherming zou bieden aan de
overledene


stamboomonderzoek:

De werkgroep is enkele jaren geleden begonnen met het op schrift stellen van interessante informatie over personen die op het oude deel van de begraafplaats begraven liggen. Een familiestamboom ontrafelen was vroeger een avontuurlijke maar vooral ook tijdrovende klus. Neuzen in grote en kleine archieven, rondbellen, brieven schrijven en zo zag men langzaam maar zeker een stamboom ontstaan. Het internet heeft de zoektocht naar familie een stuk eenvoudiger gemaakt, maar avontuurlijk is het nog altijd. De uitdrukking: “Onze familiegeschiedenis ligt op het kerkhof” in natuurlijk maar voor een deel waar is. Familiegeschiedenis kun je op heel veel andere manieren achterhalen. Steeds meer personen zijn druk bezig met het uitzoeken van hun familiegeschiedenis. Soms slaagt men daarin voortreffelijk.

Maar er zijn er nog genoeg personen die daarmee ook graag willen beginnen. De werkgroep Begraafplaats Norg wil hen daar graag mee helpen. Dankzij enkele leden van deze werkgroep is de familiegeschiedenis van alle personen die in Norg liggen begraven bekend en zijn deze gegevens uitvoerig beschreven en gearchiveerd. Wat waren de familierelaties, waar kwamen ze vandaan, welk beroep werd uitgeoefend enz. enz. Van alle personen die in Nog liggen begraven zijn geboorteakten, trouwakten en overlijdensakten bekend (ook doop- en trouwboeken). De Historische vereniging Norch wil u door middel van het plaatsen van een informatiebord op de begraafplaats en met behulp van deze website een steuntje in de rug geven bij uw zoektocht naar familieleden.


inventaris grafperken oud gedeelte op alfabet

hierin zijn alle graven van de 12 perken opgenomen, met zerk en zonder zerk

 

Begraafplaats Norg A D
PDF – 384,7 KB 1037 downloads
Begraafplaats Norg D G
PDF – 382,1 KB 980 downloads
Begraafplaats Norg G K
PDF – 386,9 KB 1048 downloads

Begraafplaats Norg K P
Excel – 86,5 KB 1014 downloads
Begraafplaats Norg P T
PDF – 388,0 KB 989 downloads
Begraafplaats Norg T Z
PDF – 385,6 KB 1034 downloads

indeling grafperken oude gedeelte

 


         alle grafperken, klik voor uitvergroting op de afbeelding

 

                  1                                2                                     3                                    4                                    5                                     6

                   7                                8                                    9                                    10                                   11                                   12


Foto's

Van de perken 1 tot en met 6 is van de aanwezige zerken een fotogalerij gemaakt. Van de perken 7 tot en met 12 zijn helaas maar weinig zerken meer aanwezig. Uitgangspunt is geweest de plattegrond van de gemeente Norg (thans Noordenveld), zoals hierboven is afgedrukt. Dit betekent, dat van latere bijzettingen in bestaande graven geen foto is gemaakt, een enkele uitzondering daargelaten. De perken 9 en 10 zijn inmiddels in gebruik als urnengraf, de oorspronkelijke graven zijn echter niet geruimd.

Zoekinstructie:

  1. Zoek de naam van de overledene in de inventaris door te klikken op ‘download’ bij het alfabetisch register (bijv. A – D);
  2. Noteer de nummers die vermeld staan achter de naam van perk, slag en volgno.;
  3. Zoek met deze gegevens op de plattegrond van het betreffende perk. De nummering van de slagen is van boven naar beneden en de nummering van de graven binnen de slagen loopt van links naar rechts;
  4. Op dezelfde wijze kan in de fotogalerij worden bekeken of er nog een zerk op het graf aanwezig is. 

klik voor foto's op  foto's begraafplaats
klik voor foto's van andere begraafplaatsen op  graftombe 
klik voor stamboomonderzoek op alle Drenten