home » typisch Norg » begraafplaats

begraafplaats Norginfobord begraafplaats

 


stamboomonderzoek:  

De werkgroep is enkele jaren geleden begonnen met het op schrift stellen van interessante informatie over personen die op het oude deel van de begraafplaats begraven liggen. Een familiestamboom ontrafelen was vroeger een avontuurlijke maar vooral ook tijdrovende klus. Neuzen in grote en kleine archieven, rondbellen, brieven schrijven en zo zag men langzaam maar zeker een stamboom ontstaan. Het internet heeft de zoektocht naar familie een stuk eenvoudiger gemaakt, maar avontuurlijk is het nog altijd. De uitdrukking: “Onze familiegeschiedenis ligt op het kerkhof” in natuurlijk maar voor een deel waar is. Familiegeschiedenis kun je op heel veel andere manieren achterhalen. Steeds meer personen zijn druk bezig met het uitzoeken van hun familiegeschiedenis. Soms slaagt men daarin voortreffelijk.

 

Maar er zijn er nog genoeg personen die daarmee ook graag willen beginnen. De werkgroep Begraafplaats Norg wil hen daar graag mee helpen. Dankzij enkele leden van deze werkgroep is de familiegeschiedenis van alle personen die in Norg liggen begraven bekend en zijn deze gegevens uitvoerig beschreven en gearchiveerd. Wat waren de familierelaties, waar kwamen ze vandaan, welk beroep werd uitgeoefend enz. enz. Van alle personen die in Nog liggen begraven zijn geboorteakten, trouwakten en overlijdensakten bekend (ook doop- en trouwboeken). De Historische vereniging Norch is voornemens om door middel van het plaatsen van een informatiebord en met behulp van de website www.historischnorch een bepaalde vorm van ondersteuning onder de aandacht van een breed publiek te brengen.


inventaris grafperken oud gedeelte op alfabet

hierin zijn alle graven van de 12 perken opgenomen, met zerk en zonder zerk

 

Inventaris Grafperken A D
PDF – 678.9 KB 43 downloads
Inventaris Grafperken D G
PDF – 655.9 KB 40 downloads
Inventaris Grafperken G K
PDF – 681.4 KB 38 downloads

Inventaris Grafperken K P
PDF – 666.1 KB 40 downloads
Inventaris Grafperken P T
PDF – 682.7 KB 38 downloads
Inventaris Grafperken T Z
PDF – 679.2 KB 38 downloads

indeling grafperken oude gedeelte

 


         alle grafperken, klik voor uitvergroting op de afbeelding

 

                  1                                2                                     3                                    4                                    5                                     6

                   7                                8                                    9                                    10                                   11                                   12


klik voor foto's op  graftombe 
klik voor stamboomonderzoek op alle Drenten