Asserstraat en Westeind

Het dorpsbeeld van Norg wordt al ruim drie eeuwen lang verfraaid door twee molens. De oudste stonden aan de huidige Eenerstraat: de middeleeuwse korenmolen en de volmolen uit het eind van de 17de eeuw. Beide standerdmolens, in bezit van het molenaarsgeslacht Thijs/Stevens, moesten rond 1870 het veld ruimen. De bijbehorende molenaars-woningen, Eenerstraat 5 en 9, zijn wel bewaard gebleven...

Aan de huidige Asserstraat verrees in 1857 een stellingmolen voor het malen van koren en het pellen van gerst. Na diverse eigenaren werd Luderis Warmelts eigenaar, hij werd later ook bakker. Zijn zoon Hendrik liet meermalen wiekverbeteringen aanbrengen, zoals in 1935 het toen hypermoderne Bilau wieksysteem. Dit is nog altijd aanwezig en zelfs als enige molen in Nederland volledig (op alle vier de wieken). Hendrik Warmelts verkocht de molen in 1950 aan Jan Snijders, die de molen in 1997 verkocht aan de gemeente Norg. Inmiddels is stichting Het Drentse Landschap eigenaar.


 

 

In het Westeind liet Willem Stevens een korenmolen bouwen in 1878. Ruim 20 jaar later kocht zijn broer Geert de molen, en na diens dood in 1915 werd neef Jannes Stevens molenaar. Sinds 1930 werd de molen verhuurd aan resp. Roelof Bosman, Jente Venema en Hendrik en Jan Enting.

Begin jaren '60 kocht de familie Nijhof de inmiddels werkeloze molen, liet hem restaureren en (deels) inrichten als weekendhuis. De laatste jaren is echter een en ander weer in originele staat gebracht.

Sinds 1985 zijn vrijwillige molenaars van de Molenwerkgroep Norg actief op de molens. Nagenoeg elke zaterdagmiddag zijn in Norg draaiende wieken te zien, voor zover de wind dat toelaat. Veel belangstellenden weten de molens te vinden... Ook worden oude gebruiken als de rouw- en vreugdstand in ere gehouden. De molens blijven zo als levend monument bijdragen aan het dorpsschoon van Norg. Meer info Facebookpagina: Molen de hoop & Noordenveld of via onderstaande site:

“De Hoop” (anno 1857)

“Noordenveld” (anno 1878)