Het Drents Archief: http://www.drentsarchief.nl/

 

Geheugen van Drenthe: https://www.geheugenvandrenthe.nl/

 

Plaatsengids: https://www.plaatsengids.nl/

 

Dorpshistorie: http://www.dorpshistorie.nl/

 

Archieven: https://www.archieven.nl/

 

Drentse Historische Vereniging: http://www.drentsehistorischevereniging.nl/

 

Langelo: http://www.dorpsbelangenlangelo.nl/

 

Peest: http://www.peest.eu/


Een: http://www.eencity.nl

 

Veenhuizen: http://www.veenhuizenboeit.nl

 

Historische Vereniging "Oude Vries": http://www.oudvries.nl

 

Historische Vereniging Gemeente Zuidlaren "De Zeven Brinken": http://www.hvgz.nl

 

Historische Vereniging "Ol Eel": http://www.oleel.nl

 

Historisch Vereniging Roon: http://www.historischeverenigingroon.nl

 

Stichting Rowolmer Archief: www.archief.roderwolde.info