Achter de kerk 1 en 3

 

De kerk in het midden laten

Er is een gezegde dat luidt: 'de kerk midden in het dorp laten.' Dit mag in de meeste Drentse dorpen letterlijk opgaan, in Norg echter niet, want daar werd zij aan een zijde begrensd door duinen en heidevelden. De Langeloërduinen en Oosterduinen waren vroeger de heidevelden en dus stond daar ook de schaapskooi het dichtste bij. Aan de andere kant van het dorp waren immers de natte veengrondgebieden als het Grootveen en Molenveen. Maar terug naar het centrum van Norg. Het straatje achter de kerk is visueel gewoon een deel van de brink, maar in Norg heeft men dit gedeelte de straatnaam ACHTER DE KERK gegeven.

We beginnen hier op de hoek bij het pand dat in de lengte langs de verbinding tussen het begin van het Oosteind en de Pompstraat staat. Dit pand wordt door velen gezien als het begin van het Oosteind, maar het juiste adres is Achter de Kerk 1 (245). Bij oudere Norgers staat dit pand bekend als 'het oude postkantoor', omdat de familie Egberts hier vele jaren het postkantoor in runde. Rond de eeuwwisseling werd het pand bewoond door de familie Brouwer en ooit was achterin een jeneverstokerij gevestigd. Dit bezorgde ook Hendrik, Ep en Nanne, de zonen van de latere bewoners Egberts, onterecht de bijnaam 'Stokers jongens', dus zonen van de (jenever)stoker.


Achter de kerk 1

De kerk wordt aan drie kanten omzoomd door de Brink. Het straatje achter de kerk draagt een toepasselijke naam. Hieronder een luchtfoto van Achter de kerk 1, een tijdlang in gebruik als het postkantoor van Norg.

 


het oude postkantoor

'Ep' Egberts achter zijn loket in het kantoor. Achter hem zie je onder de gordijnen door de bomen langs de weg. Op de foto ernaast, ...tijdens de verbouwing werd dit bord op de zolder van het oude postkantoor gevonden. De tekst spreekt voor zichzelf

 

Achter de kerk 3

Kruidenierswinkel van de familie Venekamp (Achter de Kerk 3) omstreeks 1930. v.i. n.r.: Ananias (*1900), Roelfje(* 1903) welke later huwde met Jan Jipping, vader Harm (*1860) en moeder Aaltje (*1874).

 

 

Achter de Kerk 3 is het tweede en tevens laatste pand aan deze straat. Tot ca. 1850 hadden de broers Harm en Hendrik Hoff hier een timmerbedrijf, die het pand zo'n twintig jaar later verkochten aan Ananias Ananias en zijn vrouw Jantje Venekamp. Hun dochter Aaltje trouwde met Harm Venekamp (*4-3-1860) en zij vestigden er een kruidenierswinkel in. De winkel werd opgeheven op 21 februari 1940. Hun dochter Roelfien trouwde op latere leeftijd met Jan Jipping waarna het pand weer als boerenbedrijf in gebruik werd genomen.

 

In 1987 heeft Sikkens dit pand gekocht en verbouwd tot winkel met werkplaats. Tot 2006 was hier ook het schildersbedrijf gevestigd. Nu bestaat alleen de winkel nog, maar deze is in de loop der jaren uitgebreid tot een complete woonwinkel. Na het overlijden van Jan Jipping, die zijn vrouw enige jaren had overleefd, werd het huis verkocht aan Willem en Jelly Sikkens die hier op 1 mei 1988 hun schildersbedrijf vestigden.Zij hadden een paar jaar eerder een schildersbedrijfje opgezet in een burgerwoning in Zandvoort, waarover later meer, en zagen in de aankoop van deze grote voormalige kruidenierswinkel/boerderij de ideale, en vooral noodzakelijke expansie van hun jonge bedrijf. Door de jaren heen hebben ze al enkele malen een verbouwing doorgevoerd.

 


Toen de familie Kunnen op 23 augustus 1915 aan de Asserstraat stopte met het postkantoor in hun huis nam de familie Egberts het 'Post- Telefoon- en Telegraafkantoor' zoals dat toentertijd officieel heette, over. Kantoorhouder was E. Egberts en L.J. Kunnen zijn plaatsvervanger. Na het overlijden van haar man in 1918 werd de weduwe E. Egberts- Zuidema de nieuwe kantoorhouder. In het postkantoor was ook een openbare telefooncel waar mensen die wilden telefoneren terecht konden. Er waren immers maar weinigen die in die tijd zelf een telefoonaansluiting hadden. In het kantoor werden dan door de dienstdoende telefonist op een paneel met veel snoeren en stekkers de benodigde doorverbindingen gemaakt. Het postkantoor bleef tot 1958, toen verhuisde dit naar de Pompstraat.