Vliegveld Peest

 

Tijdens wereldoorlog II hebben de bezetters een vliegveld bij Peest aangelegd. Van de startbanen is nagenoeg niets meer zichtbaar, Schaapdijk 4 waar nu bed & breakfast 'Het Seinhuisje' gevestigd is, was in die tijd een transformator huisje, ook het parkachtige landschap rondom het Westerveen en de bunker in het bos daar in de buurt zijn nog stille herinneringen uit een donkere tijd. Onder auspiciën van de Historische Vereniging Norch werd er in juli 2009 een boek over het voormalige vliegveld Peest uitgegeven onder de titel: Schijn bedriegt... Duits vliegveld bij Peestdure mislukking voor vriend en vijand

 

In de zorgboerderij te Peest is onder grote belangstelling het boek
Schijnbedriegt... Duits vliegveld bij Peest gepresenteerd. Onder toeziend oog van ruim honderd belangstellenden, overhandigde burgemeester Hans van der Laan van de Gemeente Noordenveld het eerste exemplaar aan Berend Lodewijks oud inwoner van Peest. Berend heeft de opbouw van het vliegveld mee gemaakt en heeft zelf nog een tijdje achter de poort van het vliegveld gewoond.
 


Westerveen (in de volksmond  "de Hitlerring" ) jaren 60 vorige eeuw

Inhoud
Het boek beschrijft o.a. de aanleg van het vliegveld, het gebruik, het dagelijkse leven in Peest tijdens de Tweede Wereldoorlog en het dumpen en ruimen van de munitie op het vliegveldterrein.

Het waarom
Al jaren doen allerlei wilde verhalen de ronde over dit vliegveld:
–  Waarom hebben de Duitsers ooit besloten op het Peesterveld een vliegveld aan te leggen? Ze moeten na een degelijk onderzoek toch hebben geweten dat de ondergrond te nat was.
–  En was het de bedoeling een volwaardig vliegveld aan te leggen? De vele specifieke gebouwen en bijbehorende apparatuur doen dit vermoeden. De ultieme poging van de Bauleitung, de aanleg van een vierde startbaan, wijst ook in die richting.
–  Hoe reageerde de bevolking van Peest op de vijf jaren oorlog en directe aanwezigheid van de bezetter? Het leven ging ogenschijnlijk gewoon door.
–  Wie waren de jongens die op 5 augustus 1942 door de Duitsers bij 'de Wacht' werden opgepakt en waarom hadden zij een oranje goudsbloem in hun revers? Iensje Vegelien heeft het zich altijd afgevraagd.
–  Hebben de Engelsen en Canadezen na de oorlog willens en wetens grote hoeveelheden munitie gedumpt in plaats van vernietigd? Ze wisten toch dat deze munitie zich na verloop van tijd naar de oppervlakte zou opwerken.

 

zie ook: http://www.peest.eu