De Boerhoorn is een kwartaaluitgave van de Historische Vereniging Norch en verschijnt in de maanden maart, juni, september en december. Leden van de Historische Vereniging Norch ontvangen automatisch De Boerhoorn.

 

Losse nummers zijn te bestellen via het secretariaat van de vereniging. Overname van artikelen is uitsluitend toegestaan met bronvermelding.

 

Bijdragen aan de Boerhoorn kunnen worden gezonden naar onze secretariaat: info@hirstorischnorch.nl