Kerkpad 1 en 3

 

Naast de Brink treffen we het straatje Kerkpad. Het straatje telt slechts weinig panden, maar van oudsher was het een belangrijke verbindingsweg, want in de tijd dat er nog geen of amper wegen waren, was er vanuit elk buitendorp een verbindingspad naar de kerk in het hoofddorp. Dit is niet iets specifieks voor Norg: dit zien we overal in den lande. Het Kerkpad in Norg was een verbinding die door de Langeloërduinen en over de es naar Langelo liep. 

In grote lijnen bestaat deze, nu overigens nog amper gebruikte verbinding, nog steeds. Rond de oude huisnummering van het Kerkpad heerst onduidelijkheid maar het is het meest waarschijnlijk dat de schuur achter het café ook een eigen nummer had. De schuur achter de kapsalon aan de Brink, die ooit deel uitmaakte van garage Karsten, werd (evenals die achter het café) door de jaren heen door verschillende neringdoenden en ambachtslieden gebruikt.


Kerkpad 1

 

Mevrouw Wieringa in de deuropening van hun ijssalon aan het Kerkpad in 1950.

De huidige situatie van Kerkpad 1

Kerkpad 1 (231), een deel van het huidige pand Brink 4, waar we al melding van maakten. In 1936 bouwde Harm Hoff dit winkelpandje onder zijn hotelkamers op de eerste verdieping. De eerste neringdoende die zich er vestigde was O.K. Smid die er een slagerij in begon. De slachtplaats had hij in het achtergelegen pand no.3. Helaas kon hij het financieel niet bolwerken en verliet hij binnen een half jaar het pand. Zijn opvolger was Willem Bennink, maar die hield het ook maar enkele jaren vol. Want hij kon de concurrentie met slager Been ook niet aan en moest de strijd dus eveneens opgeven. Daarna stond het winkelpand een aantal jaren leeg waarna in 1947 ene van Mullem zich vanuit Den Haag in dit pand vestigde en er een ijssalon begon, waarbij hij ijs volgens eigen recept maakte.

 

Vlak voor de kerstdagen van 1967 kregen alle Norgers een bestelfolder van cafetaria Sanders in huis, waarvan we hier een deel afdrukken. Ook de prijzen waren om van te watertanden.

 

In 1949 nam Kees Wieringa niet alleen de verkoop in dit pand over, maar ook het recept. Daarna zou deze branche vele jaren het visitekaartje van dit pand blijven.ln 1951 vertrok hij na een verschil van mening met eigenaar Hoff en zette zijn bedrijf voort in een houten gebouwtje naast smederij Nijboer aan het Oosteind. Na een periode van leegstand vestigden J. Medema en A. Giezen zich met hun melkhandel en tevens een ijssalon in het pand aan het Kerkpad. Deze ondernemers verdwenen echter al weer op 1 november 1954 waarna de familie Hovinga, komende van de Eenerstraat 33 ( 119), er haar cafetaria vestigde. De schuur erachter hadden ze daarbij in gebruik voor hun groothandel in aardappelen, groenten, fruit en zakken. In 1957 vertrok de familie Hovinga naar het Groningse Spijk waar ze een café begon, en vestigden Rieks en Ientsje van der Velde er hun groentezaak. Een jaar later verhuisden ze naar het pand Kerkpad 3 dat bereikbaar was door een gangetje tussen de panden nummers 1 en 5. Het werd nu een jaar de woning van Hendrikus Dorenbos, medefirmant van een bode- en transportbedrijf. Na zijn vertrek krijgt het pand zijn oude bestemming van cafetaria terug als het wordt betrokken door Wim Sikkema.Hij noemde het bedrijf 'Cafetaria Oom Wim' en trok erg veel jeugd. Op 1 februari 1961 verhuisde hij naar Peesterstraat 1, waar hij zijn bedrijf voortzette. Wederom was het pand enige tijd in gebruik voor particuliere bewoning, nu tot 1 mei 1964, toen R. Sanders kwam en er opnieuw een cafetaria in vestigde. Hij stopte op 1 mei 1969 en droeg de fakkel over aan Gerrie Watermulder uit Norg. Het gezin Watermulder vertrekt op 1 november 1974 om in Grolloo hun intrek in een groter pand te nemen. Daarna werd het een exclusief kledingwinkeltje, 'Domino' genaamd, dat tot 1977 zou blijven bestaan. Dan gaat het weer deel gaat uitmaken van het café-restaurant, dat intussen eigendom was geworden van Henk Meijer, en wordt het verbouwd tot 'Bar-Dancing The White Corner.'


Kerkpad 3

 

Kerkpad 3 (232) was een oud pandje dat achter de boerderij op no.7 stond en enkele jaren geleden is afgebroken. Als reeds genoemd werd in de jaren dertig een deel van dit pand gebruikt als slachtruimte. Vanaf voorjaar 1937 werd het gebruikt als burgerwoning door Roelof Haaisma, welke er bleef wonen tot na de oorlog en van waaruit ook zijn zoon Jan werkte die we bij de mobiele ondernemers nog zullen tegenkomen. 

Toen de familie Haaisma was vertrokken woonde postbode Piet Lever er enige tijd. In 1958 betrokken Rieks en Ientsje van der Velde het pand Kerkpad 3 en zetten hier toen hun groentezaak voort. Rieks was eveneens met een open bestelauto onderweg om zijn waren huis aan huis uit te venten. In 1975 beëindigde de familie van der Velde haar activiteiten en stond het pand een paar jaar leeg waarna Installatiebedrijf van Vondel het nog enige tijd als bedrijfspand gebruikte.

Het groentewinkeltje van Rieks en Ientsje van der Velde aan het Kerkpad. Het huisje stond verscholen achter de boerderij op no. 7. Links van het huis was de winkelingang en het raam voorin is de etalage. Het gezin woonde achterin het huis. Geheel links zien we nog een wit stuk muur van het huis 'De Paaskamp.'