begraafplaats


H. Bakker

onderzoek en archief


A. Rijks

 

historisch materiaal


J. Sieben

redactie-adres  Boerhoorn

 

T. van Doesum

 


werkgroep '40 -'45

 

H.  Hageman

 

website

 

J.  Sieben

S. van der Meer

A. Rijks

 

ledenadministratie

 

I. Mulder

bezorging

 

J.Watermulder

 

 

Wat onze werkgroepen doen is kort weergegeven onder de verschillende submenu's