recreatiedorp

 

In Norg met zijn bosrijke omgeving en de afwisselende aspecten is het goed wonen. Er is veel aantrekkelijks en veel dat bindt en het leven, bovenal van ouderen, veraangenaamt. Dat beseffen veel mensen uit alle delen van ons land, vandaar dat, bovenal oudere, gepensioneerde echtparen, moeite doen zich in Norg te vestigen. In 1968 is de 5 verdiepingen tellende verzorgingsflat "De Vijversburg" aan de weg Norg-Langelo gebouwd, met bijbehorende bungalows, in de volksmond schertsend "de mot met biggen" genoemd. De vestiging van al deze, merendeels oudere, mensen uit den vreemde doet Norg iets vergrijzen. Door de vele verspreid staande zomerhuisjes in de bossen aan de weg naar Donderen en in de Langeloër duinen heerst hier in de vacantiemaanden een gezellige drukte. Aantrekkelijk voor deze verblijfsrecreanten is vooral de, op de derde dinsdag in juli gehouden, paardenmarkt. Ook de in 1976 weer ingevoerde weekmarkt voor goederen op woensdagmiddag blijkt in de behoefte te voorzien. Naast de verblijfs-recreanten is Norg ook een zeer geliefd uitgaansoord voor de dagrecreanten. Tot dusver worden deze merendeels opgevangen in het dierenpark, annex speeltuin "De Vluchtheuvel" aan de weg Norg-Donderen.