Een aantal straten in Norg vallen onder het zogenaamde oude gedeelte van Norg. Deels zijn de straten ook terug te vinden bij de beschreven ambachten zoals deze vroeger in Norg hebben plaats gevonden. Naast de ambachten waren er natuurlijk ook de gewone burgerwoningen. Een aantal zullen hier worden beschreven met hun bewonersgeschiedenis.

 

Achter de Kerk, hoek Pompstraat

Het centrum van Norg in het begin van de vorige eeuw